Wanneer er een zakelijk voertuig moet worden verzekerd dient er daarvoor een zakelijke autoverzekering te worden afgesloten. Hiermee vertellen we naar alle waarschijnlijkheid niets nieuws. Net zoals geldt voor de gewone autoverzekering voor particulieren geldt ook voor dit exemplaar dat ze in de praktijk over een uiterst concurrentieel karakter beschikt. Dit betekent dat heel wat verzekeraars alle moeite in de wereld zullen doen om een dergelijke verzekering goedkoop te kunnen aanbieden. Voor jou als bedrijf of andere zakelijke gebruiker is dat natuurlijk alleen maar interessant. Wil jij ook graag een goedkope zakelijke autoverzekering afsluiten? Dan kunnen de hieronder aangehaalde tips je zeker helpen om dat voor mekaar te krijgen.

Wat is de goedkoopste zakelijke autoverzekering op de markt?

Wil je de meest goedkope zakelijke autoverzekering op de markt afsluiten? Dan zal je meteen uitkomen bij de WA-verzekering. Zoals je ongetwijfeld weet dienen alle gemotoriseerde voertuigen in Nederland verplicht te worden verzekerd voordat ze in het verkeer kunnen worden gebracht. De verplichting die geldt heeft specifiek betrekking tot de zogenaamde WA-verzekering voor schade aan derden. Door deze verzekering wettelijk te verplichten heeft onder meer de Nederlandse overheid ervoor gezorgd dat in principe elke deelnemer aan het Nederlandse verkeer (met een gemotoriseerd voertuig) over een verzekering of dekking dient te beschikken. Dat is natuurlijk zeer interessant.

Het feit dat de WA-verzekering voor auto’s alleen maar bestaat uit een dekking voor derden zorgt er uiteraard voor dat je ze ook kan afsluiten tegen een interessant prijskaartje. Voor menig aantal zakelijke voertuigen biedt dit eigenlijk de perfecte oplossing. Het spreekt namelijk voor zich dat lang niet elk bedrijf er in de praktijk voor kiest om een nieuwe, dure zakelijke auto aan te schaffen. Dat hoeft ook helemaal niet. Ook voor bijvoorbeeld tweedehandse bedrijfsvoertuigen geldt namelijk in de praktijk dat ze perfect verzekerd kunnen worden, bijvoorbeeld door de WA-dekking.

Toch kiezen voor een meer uitgebreide autoverzekering?

De meest goedkope zakelijke autoverzekering op de markt afsluiten brengt natuurlijk een niet onbelangrijk financieel voordeel met zich mee. Dat gezegd hebbende vragen veel mensen zich evenwel af hoe het dan precies komt dat er toch zoveel verzekeringnemers kiezen voor een andere verzekering. Dat hoeft in de praktijk niet zo te verbazen, integendeel. Voor de WA-verzekering geldt dat ze alleen maar beschikt over één enkele dekking die de focus legt op de schade die derden lijden. Voor de andere twee opties op de markt geldt dat, dat niet het geval is.

De WA+ beperkt casco autoverzekering legt de lat een stukje hoger. Uiteraard bestaat ook zij in eerste instantie uit de WA-dekking, maar er worden nog verschillende extra dekkingen bovenop aangeboden. Zo is er de dekking voor glasschade, brandschade, schade als gevolg van een aanrijding met een wild dier en natuurlijk ook de financiële schade ten gevolge van vandalisme of diefstal. Door deze verzekering af te sluiten kan je rekenen op een prima dekking tegen een premie die toch voor elke potentiële verzekeringnemer goed betaalbaar blijft.

De allrisk, over de hele lijn de best mogelijke dekking(en)

De meest goedkope zakelijke autoverzekering zal de allrisk natuurlijk in de praktijk nooit zijn. Zoveel spreekt voor zich. Dit gezegd hebbende is het zeker wel zo dat veel bedrijven er behoeften aan hebben voor wat het verzekeren van hun bedrijfsvoertuigen betreft. Dit kan het gevolg zijn van verschillende factoren. Misschien is het bijvoorbeeld wel zo dat het bedrijf ervoor heeft gekozen om te investeren in dure zakelijke voertuigen. Of misschien is het wel zo dat men gewoon ontzettend veel kilometers aflegt per jaar. Ook een combinatie van beiden is uiteraard mogelijk.

Dat de meest goedkope zakelijke autoverzekering in de praktijk lang niet altijd voldoende dekkingen biedt vinden ook bijvoorbeeld leasingmaatschappijen. Indien je er als onderneming voor kiest om je nieuwe auto te gaan leasen zal je daarbij geconfronteerd worden met ettelijke voorwaarden vanuit dat leasingbedrijf. De kans is bijvoorbeeld ontzettend groot dat je gedurende de volledige looptijd van de kredietovereenkomst over een allrisk verzekering moet beschikken. In principe is dat gelet op het financiële risico dat je loopt ook wel misschien de meest interessante optie.

De meest goedkope zakelijke autoverzekering bekomen met deze tips

Dat lang niet iedereen de meest goedkope zakelijke autoverzekering (dus de WA) zal afsluiten mag ondertussen wel duidelijk zijn. Indien je beschikt over een duur voertuig of wanneer je echt een significant aantal kilometers aflegt op jaarbasis is deze verzekering gewoon niet voldoende interessant. Ook indien je de voorkeur geeft aan het afsluiten van één of meerdere andere verzekeringen zal je echter kunnen vaststellen dat er mogelijkheden bestaan om de kosten te drukken. Benieuwd naar welke mogelijkheden dit zijn? Je ontdekt ze hieronder.

Vergelijk altijd je autoverzekering voordat je deze af gaat sluiten

Wil je graag een goedkope zakelijke autoverzekering afsluiten? Dan moet je in eerste instantie een vergelijking uitvoeren. Zo’n vergelijking zal je direct wegwijs maken in het aanbod met de verschillende talrijke autoverzekeringen die allemaal op de markt zijn terug te vinden. Let echter wel goed op, niet elke vergelijking zal in de praktijk even interessant blijken te zijn. Je doet er bijvoorbeeld altijd goed aan om te kiezen voor een vergelijking die op een volstrekt objectieve manier kan worden uitgevoerd. Hoe dan ook, wanneer je een goed beeld wil hebben van de interessantste autoverzekeringen die zowel op vlak van voorwaarden als kosten op de markt zijn terug te vinden is een vergelijking uitvoeren altijd meer dan de moeite waard.

Het eigen risico oefent een significante invloed uit op je premie

Last but not least is er uiteraard ook nog het eigen risico waar je op kan rekenen. Dit eigen risico wordt in de praktijk steevast standaard bepaald door de verzekeraar die de goedkope zakelijke autoverzekering aanbiedt. Bijzonder veel bedrijven vermoeden daarbij dat het niet mogelijk is om de vastgestelde waarde van dat eigen risico te veranderen. Binnen bepaalde grenzen van het zakelijk verzekeren is dat echter wel degelijk perfect mogelijk. Het verhogen van dit eigen risico kan als gevolg hebben dat je weliswaar wat meer moet betalen bij een schadegeval, maar anderzijds zal ze wel de periodieke verzekeringspremie drukken. Je moet voor jezelf afwegen wat nu het interessantst is.