Welkom op de website van het platform “FC ZZP ”. Hieronder volgt een uitleg wat deze Website is en wat je moet weten voordat je je aanmeldt op deze Website. Bij jouw aanmelding dien je akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Wij vragen je dan ook deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen voordat je ermee akkoord gaat.

Advance Concepts B.V. (“Advance”) respecteert jouw privacy. De verwerking van persoonsgegevens door Advance is aangemeld bij het College Bescherming persoonsgegevens te Den Haag en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over de doeleinden en het beleid van Advance met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens. We raden je aan om dit document goed door te lezen, voordat je je aanmeldt op de Website en gebruik maakt van de dienstverlening van Advance, RTL 7 en hun Partners.

De partij die persoonsgegevens voor Advance verwerkt is Advance Concepts B.V., gevestigd aan de Anthony Fokkerweg 61 te Amsterdam.

Wat is “FC ZZP” en waarvoor geef je toestemming?

“FC ZZP” is een initiatief van Advance en RTL 7 en biedt voor zelfstandige ondernemers zonder personeel (ZZP-er) een platform aan. Op het platform kan je als deelnemende zzp-er aan de hand van stellingen en vragen (de test) m.b.t. bepaalde onderwerpen zien hoe je “scoort” ten opzichte van andere vergelijkbare zzp’ers en andere relevante sectoren in de markt. Je krijgt daarmee inzicht in hoe je handelt ten opzichte van soortgelijke ondernemers en sectoren. Kort gezegd kan je als deelnemende ondernemer je spiegelen aan jouw soortgenoten en relevante sectoren en op basis daarvan wel of niet je ondernemerschap aanpassen. Bijvoorbeeld op de stelling “Acquisitie is niet moeilijk, gewoon bellen en bluffen”, is jouw reactie, van jouw soortgenoten en relevante sectoren daarop te zien en kan jij jouw acquisitie wel of niet aanpassen.

Om jouw score te kunnen bepalen komen verschillende onderwerpen als administratie, reclame en sociale netwerken, acquisitie en samenwerking, financiële positie en toekomst en automatisering in de vorm van vragen en stellingen aan bod. Voorts geef je door deel te nemen aan de test aan of je geïnteresseerd bent in bepaalde aanbiedingen, producten, diensten en (enquête)acties van Advance, RTL 7 en / of hun Partners. Deze partners geven op basis van de onderdelen van de test gerichte adviezen aan jou en doen concrete aanbiedingen m.b.t. hun producten en diensten afgestemd op jouw score. De Partners zijn zichtbaar op de site door de link aan te klikken en worden toegelicht  door een foto of logo, hun dienst en er wordt vermeld wie zij zijn.

Om te kunnen deelnemen aan “FC ZZP” moet je je eerst aanmelden op dit platform. Daarbij vragen we om je voor- en achternaam, geslacht, postcode, e-mailadres, sector, branche, beroep en bedrijfsnaam in te vullen. In de test “FC ZZP”  vragen we gegevens over administratie, reclame en sociale netwerken, acquisitie en samenwerking, financiële positie & toekomst en automatisering.
Deze gegevens zijn tezamen met je persoonlijke gegevens de zogenaamde “persoonsgegevens”, omdat die gegevens ook informatie geven over je persoon als zzp-er. Om de persoonsgegevens, inclusief testdata te mogen verwerken, vragen we bij de aanmelding om jouw uitdrukkelijke toestemming, dat Advance, RTL 7 en/of hun Partners jouw ingevulde gegevens en testdata, mogen gebruiken voor het geven van informatie over dit platform, nieuwsbrief, (enquête)acties en het doen van interessante en relevante aanbiedingen over hun producten / diensten. Voorts geef je ook je toestemming om daartoe per e-mail, telefoon en/of post te worden benaderd. Overigens analyseert en selecteert  Advance jouw test- en ingevulde persoonsgegevens en verrijkt deze ook uit andere bronnen, zoals de gegevens van de Kamer van Koophandel en stemt deze af op RTL 7 en de Partners in verband met het geven van informatie, adviezen, acties en aanbiedingen over hun producten en diensten afgestemd op jou als zzp-er.

Ook ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en geef je aan dat je bekend bent met deze privacyverklaring.

Als je bij de aanmelding actief één of meer opt-in teksten aanvinkt, dan geef je je uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de daar aangegeven doeleinden. Hieronder word je wat officiëler aangeduid met de term bezoeker.

Doeleinden van verwerking

Advance, RTL 7  en/of hun Partners verwerken de door de bezoeker ingevulde persoonsgegevens en zijn testdata, voor het bepalen van de score en het geven van adviezen over je onderneming, informatie over dit platform, nieuwsbrief en (enquête) acties, prijsvragen en hun producten en diensten, waarbij de bezoeker ook per e-mail, telefoon en / of post kan worden benaderd.
Advance verwerkt daartoe de ingevulde test- en persoonsgegevens, analyseert, selecteert en verrijkt deze ook uit andere bronnen, zoals de gegevens van de Kamer van Koophandel en stemt deze af op het geven van informatie, acties en aanbiedingen van producten en diensten van haarzelf, RTL 7 en/ of  hun Partners. Deze Partners geven op basis van de onderdelen van de test en score gerichte adviezen op het creëren van waarde voor jou als zzp’er en doen concrete aanbiedingen m.b.t. hun producten en diensten, afgestemd op jouw bedrijf.
Advance kan de door de bezoeker ingevulde persoonsgegevens, zijn testdata, inclusief score in dit kader dus ook aan RTL 7 en hun Partners verstrekken voor de hiervoor vermelde doeleinden.
De bezoeker kan daartegen kosteloos verzet aantekenen (zie hierna: “Uitschrijven / verwijderen”). Voorts kunnen de gegevens van de bezoeker worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Om de doelen van verwerking te kunnen uitvoeren kan Advance samenwerken met online marketing bedrijven of listbrokers, die namens haar en op haar instructie werkzaamheden verrichten, zoals bijvoorbeeld mailings. Deze partijen zijn zogenaamde bewerkers in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Intrekken toestemming of uitschrijven / verwijderen gegevens

Als de bezoeker niet langer prijs stelt op informatie over het platform, nieuwsbrief, prijsvragen, aanbiedingen over producten, diensten en enquête(acties) van Advance, RTL 7  en/of  hun Partners, dan kan hij zijn toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar – voor Advance –  info@advance.nl. of zich uitschrijven op het platform. Overigens kan de bezoeker bij iedere mailing aangeven dat hij zich wil afmelden. Voor al deze aanpassingen kunt u ook een brief sturen aan het hieronder vermelde adres:
Advance Concepts B.V., Anthony Fokkerweg 61 te (1059 CP ) Amsterdam
Door de verwerkingstijd kan het maximaal vier weken duren voordat de intrekking of uitschrijving ook daadwerkelijk is geëffectueerd. De gegevens van de bezoeker worden na maximaal vier weken na de intrekking van de toestemming of na het uitschrijven verwijderd en geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor het opstellen van statistieken, rapportages en het nagaan van het surfgedrag van de bezoekers. Er is dan overigens geen sprake meer van persoonsgegevens, omdat het aan de hand van deze informatie niet meer mogelijk is om de bezoeker te identificeren.

Beveiliging

Advance hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers via deze website verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, wijziging of vernietiging.

Bezoekersgegevens en Cookies

Advance kan via de website “FC ZZP ” algemene bezoekersgegevens verzamelen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de hoeveelheid bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Daarnaast kan Advance of een door Advance zorgvuldig geselecteerd bedrijf, in bepaalde gevallen automatisch (niet via gebruikersregistratie) informatie verzamelen zoals schermresolutie, type browser en de wijze waarop men surft. Deze informatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van analyses om hiermee het aanbod op deze website te verbeteren. Om het gebruik van de website te vergemakkelijken wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de bezoeker worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf. Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.
Indien je niet wil dat advertenties worden geoptimaliseerd, klik dan hier om een ‘niet volgen cookie’ op je computer te plaatsen. N.B. Dit werkt alleen op de computer en browser waarin je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meer computers, dien je deze handeling voor iedere computer te herhalen. Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van deze website geen gebruik kunt maken. Voor het tegengaan van misbruik zal in sommige gevallen ook het IP-adres worden geregistreerd.

Inzage, Correctie en Contact

Bezoekers van dit platform kunnen een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die door Advance zijn verwerkt. Vervolgens kunt u Advance verzoeken deze gegevens te corrigeren en/of uw persoonlijke profiel aan te passen. Voor al deze aanpassingen kunt u een email sturen aan:  info@advance.nl of een brief aan Advance Concepts B.V., Anthony Fokkerweg 61 te (1059 CP) Amsterdam.
Bij alle verdere vragen, opmerkingen of klachten kan de bezoeker naar hiervoor vermelde adres een email of brief sturen.

Wijzigingen Privacyverklaring

Advance heeft het recht deze Privacyverklaring te wijzigen. Advance adviseert de bezoeker deze Privacyverklaring daarom regelmatig te raadplegen.