Brandblussers zijn een cruciaal onderdeel van brandveiligheidsmaatregelen binnen een bedrijf. Voor ondernemers in Nederland is er specifieke wetgeving met betrekking tot de keuring en het onderhoud van brandblussers. Dit artikel geeft een overzicht van deze wetgeving en hoe ondernemers aan deze verplichtingen kunnen voldoen.

Wet- en Regelgeving rond Brandblusserkeuring

In Nederland moeten brandblussers voldoen aan de NEN 2559-norm. Deze norm stelt dat draagbare en verrijdbare brandblussers minstens eenmaal per twee jaar gekeurd moeten worden door een erkend onderhoudsbedrijf. Bovendien moet elke 5 jaar een uitgebreidere controle plaatsvinden, waarbij de brandblusser volledig wordt geleegd, geĆÆnspecteerd, opnieuw gevuld en onder druk gezet. Verder bepaalt de norm dat brandblussers na 20 jaar vervangen moeten worden, met uitzondering van CO2-blussers, die na 10 jaar vervangen moeten worden.

Verantwoordelijkheid van de Ondernemer

De verantwoordelijkheid voor de naleving van deze regelgeving ligt bij de ondernemer. De eigenaar of beheerder van een gebouw moet ervoor zorgen dat alle brandblussers in het gebouw regelmatig worden gekeurd. Deze taak kan worden uitbesteed aan een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij de ondernemer liggen.

Implicaties van Non-compliance

Het niet naleven van de NEN 2559-norm kan ernstige gevolgen hebben. Ten eerste kan het leiden tot sancties van de overheid. Daarnaast kan het invloed hebben op de geldigheid van de bedrijfsverzekering in geval van brand. Veel verzekeringsmaatschappijen vereisen dat brandblussers regelmatig worden gekeurd en onderhouden volgens de nationale normen. Het niet naleven van deze vereisten kan ertoe leiden dat een verzekeringsclaim na een brand wordt afgewezen.

Conclusie

Brandblusserkeuring is een essentiƫle verantwoordelijkheid voor ondernemers in Nederland. De naleving van de NEN 2559-norm draagt niet alleen bij aan de brandveiligheid binnen een bedrijf, maar is ook van cruciaal belang om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en verzekeringsvereisten. Daarom moeten ondernemers ervoor zorgen dat brandblussers binnen hun bedrijf regelmatig worden gekeurd en onderhouden volgens deze norm. Het investeren in regelmatige brandblusserkeuring is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een cruciale investering in de veiligheid en bescherming van het bedrijf en zijn medewerkers.