Het vastgoedrecht is een rechtsgebied waarbij meerdere partijen betrokken kunnen raken. Zo kunnen bedrijven, particulieren en overheden zich hierbij mengen. Binnen het vastgoedrecht komen meerdere rechtsgebieden samen, dit maakt het vastgoedrecht dan ook een complex rechtsgebied. Zo vallen onder vastgoedrecht de volgende rechtsgebieden:

 • Bouwrecht/aanneming van werk
 • Koop, verkoop en levering
 • Huurrecht en pacht
 • Zakelijke rechten: appartementsrechten, erfdienstbaarheden, opstalrechten, erfpacht en gronduitgifte
 • Burenrecht
 • Contractenrecht: samenwerkingovereenkomsten en turnkey-overeenkomsten
 • Architecten-, ingenieurs- en andere adviseursrechten
 • Projectontwikkeling en PPS-constructies
 • Aanbestedingsrecht
 • Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen
 • Bodemverontreiniging
 • Wet voorkeursrecht gemeenten

Passend juridisch advies

Wanneer u juridisch advies nodig heeft doet u er verstandig aan om een SWDV vastgoedrecht advocaat in te schakelen. Op het moment dat u een project heeft kan een advocaat als sparringpartner fungeren. Binnen het vastgoedrecht komen namelijk behoorlijk wat regels kijken. Het is onmogelijk om alles omtrent de regels en wetgeving van het vastgoedrecht te weten. Daarnaast zijn de regels ook behoorlijk complex en vinden er constant ontwikkelingen plaats. Om deze redenen kan het ook geen kwaad om advies van een advocaat in te winnen.

Full service vastgoedrecht advocaat

De vastgoedadvocaten kunnen zowel worden ingeschakeld voor advies als het fungeren als sparringpartner. Daarnaast kunnen zij ook worden ingezet als full-service advocaat. Zo kunnen zij de onderhandelingen voor u voeren en daarbij voor zorgen dat alle contracten en algemene voorwaarden juridisch in orde zijn. Mocht u onverhoopt toch in een procedure terecht komen dan kunnen de advocaten met een juist plan van aanpak de procedure aanpakken. Dit plan van aanpak wordt dan vervolgens opgesteld op basis van contact met de klant, zodat er geen twijfel kan komen te ontstaan over de aanpak.

Belangen van de klant worden centraal gesteld

Een vastgoedrecht advocaat zal u belangen ten alle tijden centraal stellen. Vertel dan ook uitgebreid u probleem en vervolgens kunnen de advocaten snel doorschakelen. Mocht na een bepaalde aankoop een pand gebreken hebben of wellicht heeft een notaris of makelaar een fout gemaakt. Daarbij kunnen zij ook de volledige onderhandelingen uitvoeren bij het conflict. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zelf bepalen in welke mate u betrokken wilt zijn in het conflict.