Agile projectmanagement is een methode waarbij er zo min mogelijk problemen binnen projecten plaats zullen vinden. Denk hierbij aan een betere werkdruk, minder snelle budgetoverschrijdingen, minder spanning tussen projectleden en beter behaalbare deadlines. Hierdoor wordt agile projectmanagement steeds vaker binnen bedrijven gebruikt. Essentieel hierbij is de feedback die een gebruiker, klant of opdrachtgever levert waardoor er snel tot eventuele aanpassingen gekomen kan worden.

Er zijn meerdere uitgangspunten die bij agile werken op de voorgrond staan. Zo hebben teamleden meer te zeggen over projecten waarin ze werken waardoor ze tevens makkelijker (deels) elkaars rollen kunnen overnemen. Bovendien is er minder sprake van stress omdat het projectresultaat niet vooraf bepaald kan worden maar gaandeweg pas ontstaat. Verder is er sprake van het in kleinere delen knippen van projectstappen waardoor werk overzichtelijker wordt en beter bijgestuurd kan worden wanneer een kenmerk niet doet wat het voor ogen had. Bovendien zijn teams meer gefocust op het uitproberen van nieuwe zaken waardoor er meer creativiteit en innovatie kan ontstaan. Ook zijn de deadlines korter aangezien de projecten in kleinere stukken gedeeld worden.

Agile werken brengt meerdere voordelen met zich mee. Zo kan het project snel in een andere richting gestuurd worden door de interactieve aanpak mocht dit nodig zijn. Verder zullen er minder problemen en fouten gemaakt worden omdat er vaker gedacht wordt een tussenresultaat op te leveren. Bovendien is transparantie binnen teams belangrijk: doordat iedereen alles van elkaar weet zijn de werkzaamheden van iedereen duidelijk en ook welke doelen door iedereen behaald moet worden. Verder is er geen sprake van uitsluiting binnen de werknemers; zo komt het hele team betrokken bij de bouw en ontwikkeling van een project. Bovendien zijn de teams in kleinere groepen ingedeeld wat vaak het project ten goede komt. Ook komt het beter indelen van de tijd binnen het project tot uiting dat het gehele team minder onder druk komt te staan. Tenslotte is de voortgang van het werk beter zichtbaar omdat er binnen het team korter en vaker interacties plaats vinden. Hierdoor is het tevens makkelijker inzicht te geven in de voortgang aan de opdrachtgevers.

Agile werken heeft veel raakvlakken met Het Nieuwe Werken. Wanneer je hier meer over wil weten of dit wil integreren in je organisatie, kun je gebruik maken van een bedrijf wat dit voor je kan regelen. Kijk bijvoorbeeld op Adviesbureau YNNO. Tevens doen zij aan procesmanagement, waarbij het efficiƫnter maken van bedrijfsprocessen een grote rol speelt en dit heeft tevens weer een link met agile werken.